English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?
Zveřejněno: 29. 6. 2020

Postdoc in Soil Organic Matter Chemistry

Ústav půdní biologie

Laboratoř půdní organické hmoty

Pracovní smlouva

Vědecká

R2, R3

Doba určitá

40

Plný

1. 1. 2021

31. 7. 2020

Popis pracovní pozice:

We are looking for an enthusiastic postdoctoral researcher well-experienced in analytical chemistry who will be responsible for implementation and performation of state-of-the-art chemical analytical methods for quantification of compounds of plant (e.g. sugars, starches, lignin, phenols, and tannins) and microbial (e.g. chitin, ergosterol, and glomalin) origin. The researcher will participate on projects focusing on soil organic matter turnover, i.e. sequestration and decomposition in forest and agricultural soils in field as well as laboratory manipulation experiments. Characterization and quantification of compounds of plant and microbial origin which serve as gluing agents inside soil aggregates will bring insight into organic matter stabilization mechanisms which is currently a hot topic in environmental studies.

Požadavky:

Doktorské

Chemistry and/or Biology

Jazykové znalosti:

Pokročilá

Další požadavky:

• Max. seven years after obtaining a PhD degree at the start of the position on 1. 1. 2021
• Fluency in spoken and written English required; at least intermediate level, advanced preferred
• Advanced skills in analytical chemistry and experience with analytical instruments (UV/VIS spectrophotometer, GC, GC/MS, HPLC, ion chromatograph)
• Ability to work independently
• International experience (at least two years spent outside the Czech Republic within the last three years)

Benefity:

• 5 weeks of holiday
• Friendly international working environment
• Subsidized lunch
• Benefits from Social Fund
• Support of leisure time activities
• Health insurance
• Budget for conferences and workshops

Další komentář:

The successful applicant will join the Laboratory of Soil Organic Matter led by Dr. Veronika Jílková at the Institute of Soil Biology, Biology Centre of the Czech Academy of Sciences in Ceske Budejovice (Czech Republic). The Institute of Soil Biology is a diverse, international team (8 nationalities) studying soil zoology, microbiology and chemistry. The Laboratory of Soil Organic Matter is a new perspective team of young researchers successful in fundraising and with a good publication record maintaining modern instrumentation.

The BC CAS is a holder of the HR Excellence in Research Award. Our selection process is transparent, open, non-discriminating and fair. For more information about the recruitment of researchers policy at our institution, see www.bc.cas.cz/en/about-us/employment/.

The deadline for applications is July 31st 2020. Duration of the job contract is fixed (Jan 2021 – Dec 2022). Applicants from all countries are eligible. To apply, please send a CV including your publication record, contact details for three references, a copy of your Ph. D. diploma, and a cover letter stating qualifications, previous work and motivation via the Reply button below.