English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

Volné pracovní pozice

Postdoc in Molecular Biology of Ticks

Zveřejněno: 16.11.2022
Podání přihlášek do: 31.1.2023
Pracoviště: Parazitologický ústav

Scientific Assistant (m/f)

Zveřejněno: 16.11.2022
Podání přihlášek do: 9.12.2022
Pracoviště: Entomologický ústav

Laboratorní technik (m/ž)

Zveřejněno: 14.11.2022
Podání přihlášek do: 9.12.2022
Pracoviště: Entomologický ústav

Laboratorní technik/ technička pro Laboratoř půdní organické hmoty

Zveřejněno: 8.11.2022
Podání přihlášek do: 30.11.2022
Pracoviště: Ústav půdní biologie a biogeochemie

Vedoucí bufetu

Zveřejněno: 7.11.2022
Podání přihlášek do: 11.12.2022
Pracoviště: Technicko-hospodářská správa

Technician in Molecular Biology

Zveřejněno: 4.11.2022
Podání přihlášek do: 28.11.2022
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

Plant Growth Specialist

Zveřejněno: 4.11.2022
Podání přihlášek do: 28.11.2022
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

Communication/Outreach Manager

Zveřejněno: 4.11.2022
Podání přihlášek do: 28.11.2022
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

Uklízeč/ka

Zveřejněno: 4.11.2022
Podání přihlášek do: 15.12.2022
Pracoviště: Entomologický ústav

PhD Studentship in Insect-Plant Interactions

Zveřejněno: 4.10.2022
Podání přihlášek do: 30.11.2022
Pracoviště: Entomologický ústav

Independent Group Leaders in Plant Molecular Biology

Zveřejněno: 8.9.2022
Podání přihlášek do: 28.2.2023
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin