English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

UZAVŘENO
Na tuto pozici již není možné reagovat.
Zveřejněno: 12. 4. 2024

Technical Assistant in the Soil Biochemistry lab

Ústav půdní biologie a biogeochemie

Sekce Biogeochemie

Půdní biochemie

Pracovní smlouva

Technická

Doba určitá

CZK 27000

Plný

Popis pracovní pozice:

Institute of Soil Biology and Biogeochemistry (https://www.upb.cas.cz/en/structure/biogeochemistry/) is seeking for a motivated individual with a curiosity for soil processes and a strong inclination towards laboratory and field work related to soil organic matter, soil biology and chemistry, or related environmental disciplines.

The successful candidate will
• perform a variety of soil physical and chemical analyses 
• accompany field campaigns for collection of samples and maintenance of experiments 
• manage accruing data 

Požadavky:

Bakalářské

The ideal candidate should have 
• a university degree, previous laboratory experience
• organizational skills, reliability, and a sense of responsibility
• the ability to fluently communicate in English 
• good interpersonal skills and effective time management 
• B driving licence 
• routine in the use of the Microsoft Office work package 

Benefity:

• Interesting and challenging work 
• 5 weeks of paid holiday yearly (for 1 FTE)
• Subsidized lunches in our own canteen
• Standard health insurance and social security
• Benefits from Social fund 
• Working in a stable, prestigious research institution of international importance
• Welcome service and further support for foreigners (HR Award)
• Friendly & stimulating international working environment
• Work-life balance in a middle-sized university city offering options for outdoor, sport & cultural activities
• Free language classes (Czech for foreigners, English for Czechs)
• Opportunity to take part in mentoring programmes as a mentor or a mentee
• Concessionary services at the contractual operator and bank

Doplňující informace:

The position is initially limited to 1 year, with the possibility for prolongation.  We offer full-time position (time reduction possible), start date as soon as possible.

The Biology Centre is located in České Budějovice (2 hours south of the capital Prague), a middle-sized city with ca. 100K inhabitants, relaxed atmosphere, over 750 years of tradition and a breathtaking countryside around. Both the town and the surrounding countryside provide numerous opportunities for research and leisure activities. There is also a growing international expert community at the Biology Centre CAS (BC CAS) and the University of South Bohemia (USB). In addition, the living costs are still low by international standards. Check out our Guide for Expats (https://www.bc.cas.cz/en/employees) to read about life in the city and the Czech Republic.

The Biology Centre of the Czech Academy of Sciences holds the HR Award. Our selection process meets European standards for recruitment of researchers (https://www.bc.cas.cz/en/employees/candidates/otm-r/) and we provide our employees from abroad with welcome service (visa application, administration, relocation & settlement support). Gender equality plan (https://www.bc.cas.cz/en/about-us/gender-equality) has been accepted in 2022.

Jak se přihlásit:

Applications, consisting of a cover letter and a CV including a summary of previous work experience and education, should be submitted via the REPLY button below.

For additional information please contact Dr. Gerrit Angst gerrit.angst@bc.cas.cz


UZAVŘENO
Na tuto pozici již není možné reagovat.