English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

Volné pracovní pozice

Post-Doc in Phylogenomics

Zveřejněno: 2.12.2021
Podání přihlášek do: 31.12.2021
Pracoviště: Entomologický ústav

Post-Doc in Ecology, Taxonomy and Phylogeography of Glacial Metazoans

Zveřejněno: 2.12.2021
Podání přihlášek do: 23.12.2021
Pracoviště: Ústav půdní biologie

Laboratorní technik / Odborný asistent (Research Assistant)

Zveřejněno: 25.11.2021
Podání přihlášek do: 10.12.2021
Pracoviště: Entomologický ústav

Vedoucí Knihovny Biologického centra AV ČR

Zveřejněno: 19.11.2021
Podání přihlášek do: 6.12.2021
Pracoviště: Technicko-hospodářská správa

Stavební technik/ technička

Zveřejněno: 18.11.2021
Pracoviště: Technicko-hospodářská správa

Post-Doc in Tick Bioimaging and Microscopy

Zveřejněno: 3.11.2021
Podání přihlášek do: 17.12.2021
Pracoviště: Parazitologický ústav

Institutional Directors

Zveřejněno: 27.10.2021
Podání přihlášek do: 28.2.2022
Pracoviště: Vedení Biologického centra AV