English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

Volné pracovní pozice

Technik/technička pro Laboratoř arbovirologie

Zveřejněno: 16.5.2022
Podání přihlášek do: 11.6.2022
Pracoviště: Parazitologický ústav

Postdoc in Fish Parasitology/Immunology

Zveřejněno: 12.5.2022
Podání přihlášek do: 15.6.2022
Pracoviště: Parazitologický ústav

Laboratorní technička / technik pro půdně zoologickou laboratoř

Zveřejněno: 10.5.2022
Podání přihlášek do: 31.5.2022
Pracoviště: Ústav půdní biologie

Mzdová účetní

Zveřejněno: 4.5.2022
Pracoviště: Technicko-hospodářská správa

Uklízeč/ka, myč/ka laboratorního skla- DPP

Zveřejněno: 28.4.2022
Pracoviště: Ústav půdní biologie

Two PhDs in Community Ecology & Population Genetics

Zveřejněno: 20.4.2022
Podání přihlášek do: 16.5.2022
Pracoviště: Entomologický ústav

Technician (#ScienceForUkraine)

Zveřejněno: 9.4.2022
Podání přihlášek do: 31.5.2022
Pracoviště: Parazitologický ústav

PhD Position in Evolutionary Genomics of Atlantic Forest Butterflies

Zveřejněno: 11.3.2022
Pracoviště: Entomologický ústav