English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

Volné pracovní pozice

PhD Position in Cell Signaling

Zveřejněno: 27.1.2023
Podání přihlášek do: 24.2.2023
Pracoviště: Parazitologický ústav

PostDoc Position in Cell Signaling

Zveřejněno: 27.1.2023
Podání přihlášek do: 24.2.2023
Pracoviště: Parazitologický ústav

Research Assistant in Plant Virology

Zveřejněno: 9.1.2023
Podání přihlášek do: 31.1.2023
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin

PhD Position in Freshwater Phage Ecology

Zveřejněno: 15.12.2022
Pracoviště: Hydrobiologický ústav

PostDoc Position in Microbial Ecology

Zveřejněno: 8.12.2022
Podání přihlášek do: 31.1.2023
Pracoviště: Ústav půdní biologie a biogeochemie

Postdoc in Molecular Biology of Ticks

Zveřejněno: 16.11.2022
Podání přihlášek do: 31.1.2023
Pracoviště: Parazitologický ústav

Independent Group Leaders in Plant Molecular Biology

Zveřejněno: 8.9.2022
Podání přihlášek do: 28.2.2023
Pracoviště: Ústav molekulární biologie rostlin