English

▾ Pravidla výběrového řízení (OTM-R)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se zavázalo k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research (HR Award). Při náboru vědeckých pracovníků dodržuje zásady otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje unifikovaný postup výběrového řízení na všech vědeckých ústavech Biologického centra.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na povaze pracovní náplně a jsou vždy specifikovány v relevantním inzerátu s pracovní nabídkou. Inzeráty jsou zveřejňovány na těchto stránkách a na dalších specializovaných portálech. Výběrová řízení na vědecké pozice v Biologickém centru jsou dvoukolová (1. kolo: přihlášky a následný výběr vhodných kandidátů do 2. kola, 2. kolo: pohovory). Pro každé výběrové řízení je ustavena výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, zahrnuje zástupce Personálního úseku a je genderově vyvážená. Všichni uchazeči jsou informováni o výsledku výběrového řízení a každé výběrové řízení se řídí platným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Více o HRS4R a HR Award
Podrobnější informace o našem OTM-R ke stažení zde
Co nabízíme našim zaměstnancům?

Projektový/á manažer/ka

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte, že pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Biologické centrum AV ČR, v. v. i., IČO: 60077344, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.


Položky označené * je nutné vyplnit!
Prosím, nepoužívejte Caps Lock.

Životopis, motivační dopis a další dokumenty vkládejte jako přílohy ve formátu PDF. Pokud je požadováno, abyste zaslal/a všechny dokumenty jako jeden soubor, použijte prosím tlačítko pro připojení životopisu (označeno *). Jeden soubor max. 5 MB.

Jak jste se o této pracovní nabídce dozvěděli? *

Úřad práce
Webové stránky Biologického centra
Webové stránky Akademie věd ČR
Euraxess
ResearchJobs
Jiný webový portál – jaký:
Facebook
Jiná sociální síť – jaká:
Noviny/časopis/magazín
Od známé(ho) nebo příbuzné(ho)
Jinak – jak: